Bilişim Avukatı Serdar Han Topo ile Şantaj Suçu Hakkında Söyleşi

Bilişim teknolojisi, insanlığın son 15 yıl içerisinde en fazla ilerleme sağladığı konuların başında geliyor. Bilişim teknolojisinin getirileri sayesinde günlük hayattan iş yaşamına, sağlıktan seyahate birçok alanda kolaylıklar, avantajlar deneyimledik. Fakat insanlık tarihinin diğer konu başlıklarında olduğu gibi bilişim de olumlu yönleriyle birlikte yaşamımıza birçok olumsuzluk getirdi. Bu olumsuzluklar daha çok sosyal yaşam başlığı altında değerlendirilebilir. Hukuk özelinde değinilmesi gereken başlıca olumsuzluklar şantaj, özel hayatın gizliliğine aykırı eylemler, siber zorbalık vb. şeklinde sıralanmaktadır.

Bilişim teknolojisinin tüm bu olumsuzlukları için devletlerin son yıllarda önemli bir çaba içerisine girdiğini söylemek mümkün. Özellikle sivil toplum örgütlerinin bu konudaki hassasiyeti şantaj, siber zorbalık vb. konuların gündemde kalmasını sağlıyor. Bu konuda hukuk camiasına da önemli görevler düşüyor. Bilişim hukuku, siber alanda yaşanan hukuksuzluklara karşı hukuksal zeminde geliştirilmiş ciddi bir refleks olarak gelişmektedir. Bu ilerlemenin önümüzdeki yıllar içerisinde daha da üst bir düzeye evrileceğine ilişkin önemli açıklamaların yer aldığını söylemek yanlış olmaz.

şantaj

Bir bilişim avukatı olan Serdarhan Topo ile yaptığımız söyleşi, bilişim hukukuna dair bilinmeyen ya da az bilinen olguları açıklamak için son derece önem arz etmektedir. Bu alanda ciddi çalışmalar yürüten Serdarhan Topo, konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Söyleşiyi bir soru-cevap konseptinde gerçekleştirdik. O açıdan bu içerik bilişim hukuku alanında bilgi edinmek ya da bilişim alanında mağduriyetler, olumsuzluklar yaşayan bireylere bir yön sağlama amacı taşımaktadır.

 Sayın Avukat Serdarhan bey bilişim hukukunun geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

– Bilişim hukuku, güncel hayatta işlenen suçların teknolojik ortamlarda da işlenebilirliğiyle ilgili bir hukuk dalı olduğu için teknoloji geliştikçe aynı oranda gelişecektir. Suç ve hukuki problemlerin artışı sebebiyle bilişim mahkemelerinin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Güvenliğin gerçek hayattan çok daha az olduğu korunmasız bir dünyadan bahsediyoruz. Bugün bitcoin gibi sanal paralar ortaya çıktıkça onunla ilgili bitcoin hırsızlığı gibi yeni suç tipleri de çıkmaktadır. Robotlar üretildikçe robotların sebep olduğu suçlardan sorumluluk hukuku ortaya çıkmaktadır. Teknolojik gelişmelerle doğru orantılı olarak bilişim hukuku gelişecektir.

Pekala Serdar bey, ikinci sorumuza geçelim. Şantaj suçunun TCK’daki karşılığı nedir acaba?

– (1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Birbirleriyle sıkça karşılaştırılan iki ayrı kavram, tehdit ve şantaj suçu arasındaki farklar nelerdir?

-Tehditte kişinin can veya mal güvenliğiyle ilgili bir tehdit vardır. Şantajda ise karşılık isteyerek tehdit vardır.

Pekala Serdar bey, son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz bir sorudan söz edelim. Bir şantajla karşı karşıyayım, ne yapmalıyım?

-İnternetten Şantajdan kurtulmanın en önemli unsuru zamanlamadır. Sizden Western Union vb. yollarla para isteyen Skype Şantaj faillerine karşı öncelikle sakin olmalı ve toplayabildiğiniz kadar veri toplamalısınız. A Para gönderdiyse dekontlarını, yazışmaların ekran görüntülerini ve varsa sohbet sitesi kayıtlarını kaydetmelisiniz. Ardından faili bir süre oyalamanız vakit kaybetmeden Topo Hukuk Bürosu bilişim avukatlarına ulaşmalısınız.

Sizce internet ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleşen şantaj suçu önlenebilir mi?

İnternetten Şantaj failleriyle ilgili gerek ulusal, gerekse uluslararası mevzuat açısından yasal işlem başlatılabilmektedir. Ayrıca, bu konuda sadece internetten şantaj mağdurlarına uyguladığımız olaylara göre belirlenen internetten şantaj danışmanlığı paketlerimiz mevcuttur. Hızlı bir şekilde bize ulaşıp, online itibar yönetiminde uzman ekibimiz ile gereken analizi yaptıktan sonra konuyu uzman ellere bırakabilirsiniz. Buna ek olarak bu tür suçlara dair yakın çevremizi, ailemizi, arkadaşlarımızı bilgilendirir, bilinçlendirirsek mağduriyetler önemli ölçüde azalacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir